„Доктор смърт“: защо италианец убива пациенти с covid

Снимка: Serrgei Bobylev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìåäðàáîòíèêè â "êðàñíîé çîíå" âðåìåííîãî ãîñïèòàëÿ íà òåððèòîðèè ÃÊÁ ¹ 15 èì. Î.Ì. Ôèëàòîâà, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

В италианския град Монтичиари (регион Ломбардия) е арестуван 47-годишният Карло Моска – началник на спешното отделение на една от местните болница. Той е заподозрян в убийството на тежко болни пациенти с коронавирус, съобщава естник La Repubblica.

Лекарят, на когото местните медии вече поставиха прякора „Доктор Смърт“, е влезнал във фокуса на служителите на реда, след като е изпратена анонимна бележка до отдела им. В нея се казва, че д-р Моска е полудял и убива пациенти, за да реши проблема с пренаселеността в болницата.

По-късно колегите на заподозрения са признали на полицията, че някои пациенти са починали веднага след постъпването им в болницата. Влошаването на състоянието им било толкова бързо, че лекарите започнали да подозират нещо нередно. Освен това лекарят често е искал да бъде оставен сам с пациентите, както и да му бъдат осигурени силни лекарства.

Полицията установява участието на лекаря в още четири смъртни случая в болницата. В същото време прокуратурата съобщи, че десетки роднини на пациенти, починали в болницата в Монтичиари, вече са се свързали с тях – всички те изискват допълнителна информация за смъртта на членовете на техните семейства.

Междувременно медицинските сестри, работещи с Моска, казаха на полицията, че лекарят може да е полудял поради голямото натоварване в контекста на пандемията. Според тях през пролетта той на практика не е напускал болницата в продължение на два месеца. Въпреки това правоохранителните органи са убедени, че Моска е осъзнавал какво върши.

Полицията е намерила и съобщения, които лекарят е писал на медицинските сестри, в които ги моли да подкрепят неговата версия за случилото се в съда, но те са отказали.

Самият Моска  отрича обвиненията срещу него и не признава, че е употребявал непозволени средства. Първото съдебно заседание по това дело е насрочено за сутринта на 29 януари.

Подобна история се случи по-рано в град Есен в Германия. Там през ноември полицията арестува 44-годишен лекар в местна клиника и го обвинява в убийството на двама пациенти.

Предполага се, че престъпленията са извършени на 13 и 17 ноември – лекарят прилага смъртоносна доза лекарство на пациентите, след което пациентите умират.

Официално самоличността на жертвите не беше разкрита, но германските журналисти твърдят, че става дума за мъже на 47 и 50 години. И двамата са били болни от COVID-19  в критично състояние.

В момента лекарят е в ареста. В своя защита той заявява, че е искал да сложи край на страданието на пациентите и да облекчи близките им от мъките.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *